https://www.high-endrolex.com/24 Общи условия - TV ремонти

Търси

LED-DIOD

САМО СЕГА ПРОМОЦИЯ ДО 50% НА  LCD 

MAIN BOARD и POWER BOARD

20180721_211931[1]LED светодиоди 6 волта за телевизори LG ЗА РЕЗЕРВНИ LED BACKLIGHT DIOD цената е 3.00 лв. за диод с лупа  брои  888413601 за повече
http://www.tvremonti.eu

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


Благодарим Ви, че посетихте интернет страницата на ТВ РЕМОНТИ!

Вашите лични данни

Както всички други сайтове и мобилни апликации, Ние събираме и обработваме Вашите лични данни. За гарантиране на правата Ви по GDPR, ТВ РЕМОНТИ моли за Вашето съгласие.

Моля да прегледате внимателно за какви цели събираме Вашите лични данни.

Ако натиснете бутона Приемам всички, ще дадете съгласието си с нас, описани детайлно в Политиката за поверителност. 

Политика за поверителност на сайта ТВ РЕМОНТИ при обработване на лични данни

 Въведение

С представяне на настоящите правила имаме за цел да Ви разясним каква информация събираме за Вас, защо и как го правим, какви са правата Ви съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година - GDPR).

Защо е необходимо Вашето съгласие?

Наш изключителен приоритет е да защитаваме личните Ви данни и да получим Вашето свободно, информирано и недвусмислено съгласие за обработка на личните Ви данни от сайта ни. 

Ако маркирате „Приемам всичко” Вие се съгласявате, че предоставяте личните си данни доброволно, че сте се запознали с правата си по ЗЗЛД и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година-GDPR и давате своето съгласие личните Ви данни да бъдат събирани, обработвани, съхранявани.

Определения 

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“ или “потребител”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата и умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице;

„Администратор“ означава орган, който сам или съвместно с други органи определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Европейския съюз или правото на Република България, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Европейския съюз или в българското законодателство. В настоящия случай администраторът е

ТВ РЕМОНТИ ЕООД - ЕИК 20487184, България, гр.Шумен, дружество надлежно регистрирано в ТР- Агенция по вписванията и действащо съгласно законите на Република България, с предмет на дейност- онлайн продажба на радио- и телевизионни части втора употреба.

„Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

„Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друга форма на осигуряване на достъп до данните, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;„Надзорен орган“ означава независим публичен орган от държава членка на Европейския съюз, отговорен за наблюдението на прилагането на правилата за защита на личните данни. За Република България надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

   Цел на политиката 

Тази политика за поверителност има за цел да гарантира, че Администраторът:

спазва законодателството в областта на защитата на данните, а именно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни и останалото приложимо законодателство, и следва добрите практики;

защитава потребителите, клиентите и партньорите на ТВ РЕМОНТИ;

гарантира прозрачност за начините, по които се съхраняват и обработват личните данни на субектите; 

осигурява защита от рисковете, свързани с нарушаване на данните;

Как събираме информация за Вас?

Ние можем да събираме информация за Вас по няколко начина:

Попълвани и изпращани от Вас форми, свързани с използваните услуги

Чрез изпращането им, Вие съзнателно споделяте данни, но те не могат да Ви идентифицират лично.

За всяка форма, съдържаща изпращане на лични данни, ще посочим целите на използване, срок на съхранението им, трети страни, с които евентуално ще ги споделим, начините да упражните правата си по Регламента.

Ще минимизираме обема данни във формата спрямо според обявените цели. 

Бисквитки 

ТВ РЕМОНТИ използва на сайта си бисквитки за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за предоставяне на посочените в сайта услуги. Някои от тези бисквитки са технически необходими за нормалното функциониране на сайтовете. 

Каква информация събираме и обработваме, когато ползвате нашите услуги?

Докато разглеждате нашата ТВ РЕМОНТИ интернет страница, информирате се, изтегляте информация на вашия компютър, автоматично се събират данни за това ваше посещение. Тази информация не Ви идентифицира лично.
Ние събираме и съхраняваме САМО следните данни:
1. Браузър и операционна система, която използвате.
2. Дата и час на достъпа.
3. Посетените от Вас страници и евентуално думи, понятия, с които сте търсели в нашата функция за търсене.
4. Ако сте били пренасочени от друг сайт към нашия уеб сървър, съхраняваме името на този сървър.
Ние използваме тези данни с цел:
да направим нашата интернет страница по-полезна и удобна за ползване,
определяне броя на клиентите,
регистриране на технологията, с която се посещава нашия магазин
Ние НЕ събираме данни за отделни посетители! С цел анонимно измерване на параметрите по отношение ползването на нашата страница, ние използваме услугата "Google Analytics". Въз основа на тези събрани данни обаче е невъзможно да Ви разпознаем лично като посетители на нашата интернет страница.
Ако искате да ни пратите съобщение
Ако ни пратите съобщение и при това решите, да ни дадете Ваши лични данни, като например Вашия имейл адрес, телефон за връзка, то тогава трябва да сте сигурни, че ние ще използваме тези данни само за да може да обработим Вашето запитване или за да Ви отговорим. Вашите запитвания, съобщения, се изпращат до нашата система и то закодирани. Ние се отнасяме към тези съобщения по същия поверителен начин, както и с нормалната поща (писма) до ТВ РЕМОНТИ. Ние съхраняваме направените съобщения, като използваме информацията съдържаща се в тях само за да може да отговорим на вашите въпроси. Ние НЕ създаваме лични профили, както и НЕ предоставяме тази информация на трети лица извън ТВ РЕМОНТИ - това означава също така, че ние НЕ търгуваме с имейл адреси.

При поръчка от нашия сайт, с цел изпълнението й Вие се съгласявате и ни предоставяте следните лични данни:

  1. име
  2. адрес
  3. имейл адрес или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в друга комуникационна платформа.
  4. телефонен номер 

Цели на събиране на лични данни: 

Нормално функциониране на сайтa ни включително защитата му и Вас от посегателства.

За персонализиране

Събираме и обработваме информация при сделка между нас.

За запазване и достъп до информация

Тази цел е спомагателна за изпълнение на други цели – чрез използването на различни технически механизми, ТВ РЕМОНТИ ще може да изпълни някоя от другите описани цели. 

Целите, преследвани от ТВ РЕМОНТИ са осигуряване на по-добро търсене на потребителите на сайта ни.

ТВ РЕМОНТИ разбира отговорностите си към потребителите и се стреми да ограничи събирането и обработката на лични данни за целите до възможния минимум. 

Предоставяне на лични данни на трети страни: 

ТВ РЕМОНТИ предоставя Вашите лични данни на трети страни

- при направена от Вас поръчка и организиране на доставката й чрез куриерски услуги.

- предоставяне на компетентни органи в предвидените в законите случаи и за изпълнение на законови задължения на ТВ РЕМОНТИ, както и за цели, свързани с изпълнение на задълженията на страните по договор   

Какви са правата Ви във връзка с личните данни?

Наш приоритет е както да Ви информираме за Вашите законови права, така и да гарантираме тяхното спазване. Вие имате следните права, които следва да се съблюдават при обработване на личните Ви данни:

Право във всеки един момент да оттеглите съгласието си за обработка на личните Ви данни;

Да поискате коригиране или допълване на данните Ви при констатирана неточност чрез заявление, отправено до нас;

Право на достъп до личните Ви данни;

Право на ограничаване обработването на личните Ви данни;

Право на възражение срещу обработването на личните Ви данни;

Правото на преносимост на данните;

Право да поискате изтриване на личните Ви данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и др.);

Право да поискате от Администратора на личните Ви данни да уведомите третите лица, на които Администраторът е предоставил Вашите данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните данни.

Имате право на жалба до Комисия за защита на личните данни. 

Кога ТВ РЕМОНТИ може да ползва данните Ви, за да се свърже с Вас? 

Да Ви отговорим, когато сте се свързали с нас или да Ви отговорим на Ваш коментар или жалба; 

Заключение

Настоящата политика за поверителност е актуална към дата 25.05.2018 г.

ТВ РЕМОНТИ запазва правото си по всяко време да променя и/или допълва настоящата Политика. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на уебсайта, освен ако в актуализираната версия на Политиката не е предвидено друго. Трябва периодично да посещавате тази страница за преглед на Политиката. Политиката може да бъде актуализирана по всяко време без специално уведомяване на потребителите на сайта на ТВ РЕМОНТИ. ТВ РЕМОНТИ не носи отговорност, ако даден потребител на уебсайта не се е запознал с последния актуален вариант на настоящата Политиката.

Ако не сме успели да отговорим на всички Ваши въпроси, не се колебайте да се свържете с нас .

 

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Използване и достъп до този уеб саит се осигурява от ТВ РЕМОНТИ ЕООД. Тези както и други условия могат да се променят във времето без предопреждение затова трябва да се проверяват редовно.

 Електронния магазин работи по правилата на действащите закони за търговски отношения между търговец и потребител и не нарушава правото на страните по никакъв начин.

Условия за плащане, доставка,  дата, на която се доставят стоките 

Сайтът предоставя на клиентите потребители информация за предлаганите стоки, цената с включени данъци, включително и ДДС за 1брой  в български лева, наличности и възможност за информация по Viber на 0888413601 телефон в рамките на работното време: Понеделник - Събота : 08.00-18.30 часа=

Цената на стоката, обявена в сайта не съдържа разходите по доставката към потребителя.

Поръчката на стока през сайта е потвърждение на желанието на потребителя да се обвърже със силата на договор между него и ТВ РЕМОНТИ ЕООД. За да бъде приета поръчката за изпълнение потребителят трябва да попълни полетата във формата за регистрация, като данните трябва да са достоверни и пълни. В противен случай поръчката няма да бъде изпълнена и ще се счита за злонамерен опит от страна на потребителя, който не обвързва доставчика с действия по изпълнението на заявката.

Всички доставки се извършват с куриер Еконт по подразбиране ЕКСПРЕСНО до офис или врата

Ако желаете време за доставка моля уточнете при поръчката

Всички поръчки направени в работен ден до 17.00 часа се изпълняват в рамките на деня

Поръчки направени след 17.00 часа почивни и празнични дни се изпълняват в първия работен ден

В извънредни случаи поръчките се изпращат не по- късно от седем дни след заявката.

Всички доставки с куриер са за сметка на получателя

Стойността на доставката зависи от обема, теглото и вида на стоката, както и от местонахождението на населеното място на потребителя. Тези разходи се заплащат от потребителя в момента на получаване на доставката, едновременно с цената на стоката.   

Стойността на доставката съдържа застрахователна сума.   При констатиране на увредена опаковка, механично счупване или друг подобен проблем възникнал при транспорта потребителя е длъжен да уведоми ТВ РЕМОНТИ.

ПРАВА НА ТВ РЕМОНТИ

ТВ РЕМОНТИ си запазва следните права:

Условия за упражняване право на отказ

Потребителят има право да се откаже от настоящия договор, без да посочва причина, в срок от 14 календарни дни. Правото на отказ от договора започва да тече считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.
За да упражните правото си на отказ от сключения договор, трябва да уведомите ТВ РЕМОНТИ на дадените в сайта ни КОНТАКТИ.
Ако се откажете от настоящия договор, ние очакваме да върнете стоката без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор.
Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.

РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Българското законодателство разрешава алтернативни начини за разрешаване на спорове, възникнали в резултат на взаимните ни отношения:

-      Взаимно съгласие- в случай, че възникне спор е възможно да го отнесете директно към нас на посочените в сайта КОНТАКТИ.
В разумен срок, ние ще разгледаме жалбата Ви и ще върнем отговор на посочените от Вас начини за връзка не по- късно от 7 дни.

 

      УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ ,

 Надяваме се, да сме Ви били полезни.

ТВ РЕМОНТИ запазва правото си по всяко време да променя и/или допълва настоящите Общи условия. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на уебсайта, освен ако в актуализираната версия на Условията не е предвидено друго. Трябва периодично да посещавате тази страница за преглед на Общите условия. Те могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на потребителите на сайта на ТВ РЕМОНТИ. ТВ РЕМОНТИ не носи отговорност, ако даден потребител на уебсайта не се е запознал с последния актуален вариант на настоящите Общи условия.

 
 
 
 

LED светодиоди за телевизори с лупичка
LED телевизори ПАНЕЛ светодиоди с лупичка ЗА РЕЗЕРВНИ LED BACKLIGHT DIOD
цената само сега за 0.30 лв

LED-DIOD

САМО СЕГА ПРОМОЦИЯ ДО 50% НА  LCD 

MAIN BOARD и POWER BOARD

20180721_211931[1]LED светодиоди 6 волта за телевизори LG ЗА РЕЗЕРВНИ LED BACKLIGHT DIOD цената е 3.00 лв. за диод с лупа  брои  888413601 за повече
http://www.tvremonti.eu
Създаден © 2010 - 2024 tvremonti.eu         Всички права запазени         Програми и дизайн от НЕПТУН 92

Този сайт използва бисквитки (cookies). Научи повече Съгласен съм

Затвори

Полето за търсене е некоректно попълнено

Email-а трябва да е съществуващ.
То трябва да съдържа поне два символа, като допустими символи са големи и малки латински и кирилишки букви, цифри и символите . , _ - / ( ) и интервал.

https://www.high-endrolex.com/24